SAINT-HENRI

 

Thieu, provincie Henegouwen

 

 

Deze steenkoolmijn (ook "Siège de Thieu" genoemd) behoorde samen met de naburige, oudere mijnen "Saint-Alphonse" en "Saint-Julien" tot de SA des Charbonnages, Hauts Fourneaux et Usines de Strépy-Braquegnies. Dit bedrijf ontgon de concessie "Strépy et Thieu" (3070 ha). In 1913 werkten er 3050 mensen en bedroeg de jaarproductie 480390 ton steenkool. 

In 1908 begon het boorwerk voor de aanleg van de nieuwe mijnzetel "Saint-Henri" om  in 1911 in productie te gaan. De mijn had twee metalen schachtbokken. Op 2 maart 1914 was er een waterdoorbraak in de ondergrond waarbij 9 mijnwerkers het leven lieten. In 1938 werkten er 800 mensen. In juni 1958 zelfs 900. De mijn sloot op 19 juli 1958.

 

Een enkel gebouw bleef bewaard, de terril werd volledig afgegraven.