Op de subpagina's vindt U naast informatie ook recente foto's van de nog bestaande gebouwen, schachttorens en andere restanten van de steenkoolmijnen in de Borinage.