HENSIES-POMMEROEUL

 

Hensies, provincie Henegouwen.

 

SA des Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul (mijnzetels "Les Sartys" en "Louis-Lambert")

 

 

De mijnzetel "Les Sartys" (ook wel Sarti(e)s geschreven) begon met de productie aan het eind van 1918. De mijn was 720 meter diep en was gelegen naast het kanaal van Bergen naar Condé (F). Het was een moderne mijn en sloot dan ook als laatste in de Borinage op 31 maart 1976. Op dat moment waren er nog iets meer dan 1100 werknemers actief. 

Na de sluiting verdwenen de terril en de twee metalen schachtbokken. Een aantal gebouwen bleven bewaard maar zijn erg in verval geraakt.(zie foto's)

 

 

Enkele kilometers ten zuiden van Les Sartys opende in 1926 een tweede mijnzetel "Louis-Lambert". Beide mijnzetels waren verbonden via een spoorweg vermits de kolenwasserij zich op de terreinen van Les Sartys bevond. De kolenproductie in Louis-Lambert werd gestopt op 9 september 1966.

Ook hier verdwenen de twee metalen schachtbokken maar een groot gebouw bleef (gerestaureerd) bewaard. (zie foto's)