De steenkoolontginning in de provincie Namen was in vergelijking met de andere steenkolenbekkens van minder belang. In 1828 waren er 45 kleine koolmijnen verspreid over 23 gemeenten. 

Aan het einde van de 19de eeuw bedroeg de totale jaarproductie 829000 ton tegenover 8,2 miljoen ton voor de regio Charleroi en 6 miljoen ton voor de regio Luik.

De laatste mijnen sloten in de jaren '60 van de vorige eeuw.  

 

Op de subpagina's vindt u de voorlopige informatie over de voormalige steenkoolmijnen in deze provincie.

 

Contact via

 

Facebookgroep "Belgische steenkoolmijnen" 

Facebookpagina "Belgische steenkoolmijnen"