MUACHE

 

Haltinne, provincie Namen

 

 

Omstreeks 1700 was er reeds sprake van mijnbouw in de omgeving van Haltinne. De concessie "Muache" had een oppervlakte van 102 hectare. In 1913 bereikte men een jaarproductie van 1890 ton steenkool. De kleine mijn had toen 16 werknemers. Muache sloot in 1935.

 

 

  

Contact via

 

Facebookgroep "Belgische steenkoolmijnen" 

Facebookpagina "Belgische steenkoolmijnen"