SAINT-HYPPOLITE 

 

Courcelles, provincie Henegouwen.

 

 

In 1894 ontstond de SA des Charbonnages Réunis de Falnuée et de Wartonlieu. Eerder in 1828 werd de Société Houillière de Wartonlieu opgericht met als belangrijkste ontginningspaats de mijn "Saint-Hyppolite".

Ook de maatschappij van Falnuée ontstond in 1828 en had als belangrijkste ontginningsplaatsen de zetels "Saint-Nicolas" en "Sainte-Rosette".

 

Na de fusie bleven dit de voornaamste ontginningsplaatsen naast zo'n 20 andere (ondiepe) schachten die meestal voor de verluchting zorgden. Saint-Hyppolite had een verbinding met een nabijgelegen spoorweg. De oppervlakte van de concessie bedroeg 706 ha.

 

In 1908 sloot de mijn.

 

Na de sluiting werden de gebouwen van de mijn omgevormd tot vier woningen waarvan er heden nog enkele bestaan.