BERINGEN

 

Beringen, provincie Limburg.

 

 

In 1906 werd de concessie Beringen-Koersel verleend (4950 ha). Een jaar later werd de SA Charbonnages de Beeringen opgericht. De productie startte in 1922. Er werd steenkool gedolven op de verdiepingen -727, -789 en -850 meter. In 1948 werkten 6796 mijnwerkers in Beringen. In 1954 werd de concessie vergroot tot 5271 ha. Twee jaren later haalde Beringen een jaarproductie van 886000 ton. Vanaf 1959 werd ook een gedeelte van de concessie Ham-Kwaadmechelen ontgonnen (Hier kwam nooit een koolmijn in productie). Tijdens de volgende jaren bleef Beringen één van de belangrijkste Belgische steenkoolmijnen. Op 28 oktober 1989 werd de mijn gesloten als voorlaatste van ons land. De totale productie bedroeg iets meer dan 79 miljoen ton.

 

Het overgrote deel van de gebouwen bleef bewaard en zijn onderdeel van het Mijnmuseum. Er zijn rondleidingen in de nog bestaande gebouwen. Onder de naam B-mine verschenen er winkels, woningen, zwembad, horeca, ...op de mijnterreinen. Ook de terrils zijn bewaard gebleven en hebben een recreatieve functie.

 

 

Zie ook subpagina "Mijnmuseum"

 

 

 

 

 

 

Reeks 1 : foto's uit 2013 en 2014 

 

 Reeks 2 : foto's uit 2015


Contact via

 

Facebookgroep "Belgische steenkoolmijnen" 

Facebookpagina "Belgische steenkoolmijnen"