WINTERSLAG (GENK-ZUTENDAAL)

 

Genk, provincie Limburg.

 

 

In 1912 werd de SA Charbonnages de Winterslag opgericht. Winterslag baatte de concessie "Genck-Sutendael" uit, zo'n 3800 hectare groot. Deze was een samenvoeging van de vroegere afzonderlijke concessies Genk en Zutendaal. De mijn kwam in 1917 als éérste in de Kempen in productie. In 1953 werkten 6250 mijnwerkers in Winterslag. Na de fusie tot de NV Kempense Steenkoolmijnen had de mijn in 1967 een jaarproductie van 1635400 ton. De steenkool werd gedolven op de verdiepingen -600, -660, -735 en -850 meter. Ondanks de sluitingsgolf in de jaren'70 hield Winterslag stand. Als derde laatste Belgische steenkoolmijn sloot Winterslag op 31 maart 1988. De kolenwasserij sloot eerder, Waterschei nam over. De totale productie bedroeg meer dan 66 miljoen ton.

 

In Winterslag zijn beide metalen schachttorens en een aantal gebouwen bewaard gebleven. De hoogste toren verving sinds 1963 de originele productieschacht. De kolenwasserij en de vier koeltorens zijn gesloopt. De grote terril is een baken in het landschap. Onder de naam "C-mine" hebben de resterende gebouwen allerhande maar vooral culturele functies gekregen.

 

Zie ook subpagina "C-mine expeditie"

 

 

   

 

 

Hier enkele retro's
 

Contact via

 

Facebookgroep "Belgische steenkoolmijnen" 

Facebookpagina "Belgische steenkoolmijnen"