K.V.B.M.

 

Oostham, provincie Limburg.

 

 

De Kempense Vennootschap tot Bevordering van Mijnnijverheid (KVBM) voerde eerst, zonder veel succes, een aantal boringen uit in Oostham en Kwaadmechelen. In 1924 werd de concessie Oostham-Quaedmechelen toegekend. Deze had een oppervlakte van 3640 hectare. Na proefboringen voor het aanleggen van een schacht werd in 1931 beslist om niet verder te gaan. De resultaten van de boringen waren negatief. In 1957 werd een deel van de concessie (de driehoek van Oostham, 705 ha) verpacht aan de koolmijn van Beringen. De KVBM kreeg 1,5 procent van de nettowaarde van de productie. Het gebied werd nog ontgonnen tot in de jaren '80. Een koolmijn kwam er echter nooit.

 

 

Contact via

 

Facebookgroep "Belgische steenkoolmijnen" 

Facebookpagina "Belgische steenkoolmijnen"