MAIREUX ET BAS-BOIS

 

Soumagne, provincie Luik.

 

 

Reeds in 1580 werd steenkool ontgonnen in de buurt van Soumagne. In oktober 1835 ontstond de latere SA des Charbonnages de Maireux et Bas-Bois, eerst de Société Crahay. De concessie had een oppervlakte van 213 ha. De opbrengsten waren in de beginjaren niet succesvol. In 1860 werd beslist om de mijnzetel en nieuwe schacht (Bas-Bois) aan te leggen. Deze had een diepte van 350 meter. De ontginning gebeurde op -242 meter. In de tweede helft van de 19de eeuw had de maatschappij twee belangrijke mijnzetels, Maireux en Bas-Bois. Beiden hadden twee schachten. Op 20 maart 1884 werd de SA des Charbonnages de Maireux et Bas-Bois opgericht. De mijnen waren via een spoor met kettingen verbonden met de kolenwasserij. Op 18 maart 1930 volgde een fusie met de nabijgelegen en véél grotere maatschappij Hasard. Deze laatste wou de kolen bovenhalen via de mijn Guillaume. Uiteindelijk werd gekozen om de steenkool van de concessie boven te halen in Micheroux (Hasard-Micheroux). 

 

Op 5 september 1931 stopte de kolenproductie in Bas-Bois maar de mijn bleef actief als hulpschacht tot einde oktober 1970. 

 

De mijn Guillaume is volledig verdwenen. Het terrein is nu een woonwijk. Van Maireux zijn er resten van de terril terug te vinden net als van de spoorverbinding met Bas-Bois. Van deze laatste zijn de metalen schachttoren, het kleine ophaalgebouw en de terril bewaard gebleven. De mijnsite werd in 1992 een beschermd monument en heeft momenteel een recreatieve functie (zie foto's)

 

 

Mijnzetels : Guillaume (1931), Maireux (1931) en Bas-Bois (1970, als hulpschacht)

 

 

Zie ook :

 

 

Foto's van Bas-Bois :

 

 

 

Wandeling op de terril

 
Bas-Bois in de avond