MAIREUX ET BAS-BOIS

 

Soumagne, provincie Luik.

 

 

Reeds in 1580 werd steenkool ontgonnen in de buurt van Soumagne. In 1835 ontstond de SA des Charbonnages de Maireux et Bas-Bois. In 1860 kwam een nieuwe schacht (Bas-Bois) in productie. Deze had een diepte van 350 meter. De ontginning gebeurde op -242 meter. De mijnen van Bas-Bois en Maireux waren via het spoor verbonden met de zetel "Guillaume" in het centrum van Soumagne. Hier was een aansluiting met de spoorlijn Luik-Herve-Montzen. In 1930 werd de maatschappij overgenomen door Hasard. Bas-Bois werd vanaf dan een lucht- en dienstschacht. Guillaume en Maireux sloten. In oktober 1970 was het ook voor Bas-Bois gedaan.

 

De mijn Guillaume is volledig verdwenen. Het terrein is nu een woonwijk. Van Maireux zijn er resten van de terril terug te vinden net als van de spoorverbinding met Bas-Bois. Van deze laatste zijn de metalen schachttoren, het kleine ophaalgebouw en de terril bewaard gebleven. De mijnsite werd in 1992 een beschermd monument een heeft momenteel een recreatieve functie (zie foto's)

 

 

Mijnzetels : Guillaume (1931, als hulpschacht), Maireux (1931) en Bas-Bois (1970, als hulpschacht)

 

 

Zie ook : Guillaume (via rechterbalk)

 

 

 

 

 

Wandeling op de terril

 
Bas-Bois in de avond