GOSSON

 

Montegnée, provincie Luik.

 

 

Aan het einde van de zestiende eeuw werd reeds steenkool ontgonnen in de nabijheid van de huidige mijnsite. Pas in 1830 werd een concessie toegekend op het grondgebied van de gemeenten Montegnée en Jemeppe. In 1838 werkten 2333 mensen in één mijn die op dat moment in productie was. Later volgde een uitbreiding van de concessie en werden nieuwe productieschachten aangelegd. In 1877 bestond de maatschappij uit twee grote mijnzetels : Gosson I en Gosson II. Beide mijnen hadden ondergrondse verbindingen met luchtschachten in Jemeppe. In 1913 had de concessie "Gosson-Lagasse" een oppervlakte van 269 hectare, er werkten toen 2216 mensen, de jaarproductie bedroeg 240900 ton steenkool. Gosson I sloot op 2 mei 1959. De nabije mijnzetel Gosson II werd op 29 januari 1966 gesloten.

 

De grote terrils zijn bewaard gebleven en maken deel uit van het "Maison des Terrils". Hier komen fauna, flora en mijnbouw samen. In het énige resterende gebouw (de voormalige waszaal) is een bezoekerscentrum ingericht. Er resten verder twee poorten van de beide Gossons, een aantal muren en meerdere schachtdeksels. Opvallend op het terrein zijn de doorgezaagde metalen voeten van één van de schachttorens van Gosson II.

 

 

Mijnzetels : Gosson I (1959) en Gosson II (1966)

 

 

 

 

  

FOTOREEKS 1  (juni 2013) 

FOTOREEKS 2 (april 2014)

FOTOREEKS 3 (juni 2014)