LONETTE

 

Retinne, provincie Luik.

 

 

In het begin van de negentiende eeuw ontstond de SA Charbonnage de Lonette. De kleine concessie (135 ha) werd ontgonnen in Retinne waar de maatschappij haar énige mijnzetel had. Er was een spoorverbinding met het station in Fléron (sinds 1879). In 1913 werkten er 380 mensen en bedroeg de jaarproductie 58350 ton steenkool (68300 ton in 1897). De mijn was erg onveilig en niet rendabel en sloot op 4 juli 1927. In 1933 verdween de maatschappij. De ondergrondse galerijen werden niet overgenomen door andere steenkoolbedrijven. De hoofdschacht was 520 meter diep.

 

Vanaf 1961 startte de exploitatie van de terril door de SPRL Carrières de Retinne. Er is zelfs gravel van Retinne naar Munchen gevoerd voor de aanleg van atletiekpistes ter gelegenheid van de Olympische Spelen van 1972. De ontginning van de terril werd gestaakt in 1975. Het bedrijf verhuisde naar Romsée om daar de terril van Wérister te ontginnen.  

 

Een oude muur bleef al die tijd overeind. Er zijn langs de voormalige spoorlijn enkele gebouwen omgevormd tot woningen. Daar zou de administratie van de mijn gevestigd geweest zijn. Er zijn ook restanten van de terril te zien.

 

In 2019 waren er saneringswerken op het terrein en zijn er plannen voor een woonwijk.

 

 

 

 
UNE MISE A MOLETTES A LONETTE

 

Lonette was een kleine koolmijn gelegen tussen Retinne en Queue-du-Bois. De mijn had een heel kwalijke reputatie. Via de schacht sijpelde veel water naar beneden. Daar liep men in het water en er was weinig verluchting. De pompen werkten slecht en de paarden konden amper door de veel te lage galerijen. Mijnwagentjes ontspoorden door de verroeste rails. In het front werkten de mijnwerkers liggend in het koude water. Ook werden delen van de mijn vervormd door bewegingen in de ondergrond. Om de liftkooi boven te krijgen nam de machinist vaak risico's. Hij liet de kooi even dalen om deze daarna met te hoge snelheid te laten stijgen...

 

... soms was de remafstand te klein en belandde de kooi in de schachttoren. (Une mise à molettes). Meerdere dagen werkloosheid volgden voordat de lift hersteld was. De meeste mijnwerkers vertrokken naar Hasard (Micheroux) en het nabije Quatre-Jean. Lonette sloot op 4 juli 1927. Niemand had er spijt van. De concessie werd nooit verder ontgonnen...

 

 

zie ook :