VIOLETTE

 

Jupille, provincie Luik.

 

 

De mijn sloot in de jaren '30 en werd overgenomen door Batterie. 

 

Een deel van de terril bleef bewaard, langs de straatkant verschenen enkele nieuwe bedrijven. Een groot deel van het terrein ligt braak. Er zijn er enkele restanten van oude mijngebouwen te vinden.