WERISTER

 

Romsée, provincie Luik.

 

 

De maatschappij Wérister werd opgericht op 27 mei 1874 en nam later meerdere kleinere mijnen in de buurt over (onder andere Homvent, Onhons en Soxhluse) . In 1937 bereikte men een recordproductie van 620000 ton steenkool. In dat jaar werkten er 2100 mensen voor het bedrijf. De mijnzetel in Romsée sloot in 1967. Twee jaar later volgde het definitieve einde van de steenkoolontginning met de sluiting van Wérister-José (zie pagina Herve-Wergifosse), meteen het verdwijnen van één van de grootste steenkoolbedrijven in het Luikse.  

 

Het hoofdgebouw van de maatschappij (uit 1926) in Romsée is bewaard gebleven net als enkele bijhorende gebouwen. De drie schachttorens verdwenen, de laatste op 29 oktober 1982. De terril is nog steeds in ontginning. Op het mijnterrein komen nieuwe woningen. De nog bestaande mijngebouwen worden geintegreerd in het nieuwe project.

 

zie ook : 

 

 

Situatie op 20 mei 2022 : Het noordelijk deel van het mijnterrein met het administratiegebouw en de ateliers bleef onveranderd. Op het gesaneerde zuidelijk deel worden wegen aangelegd voor de nieuwe woonwijk.