SPOREN NAAR BLEGNY

 

De steenkoolmijn in Blegny had een spoorverbinding naar Warsage. Hier enkele restanten van deze lijn.